Prawo jazdy Lublin --->> serwis na temat nauki jazdy w Lublinie - szkoły, ceny, zasady zdawania

Droga po prawo jazdy kat. B, B1, B+E w Lublinie:

1. Wymagany wiek

- kat. B, B+E: 18 lat
- kat. B1: 16 lat

2. Szkolenie

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, trzeba najpierw ukończyć szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia kierowców.
- teoria: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 20 godzin
- praktyka: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 15 godzinSzkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie.

3. Dokumenty

Po ukończonym szkoleniu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego stosowne dokumenty:

- wniosek o wydanie uprawnień do kierowania
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
    - podstawowego,
    - dodatkowego (każdorazowo po trzykrotnym, kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego)
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych.
- wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (nieobowiązkowo).

4. Opłaty

- egzamin teoretyczny: kat. B, B1: 22 zł: B+E:-
- egzamin praktyczny: kat. B: 112 zł, kat. B1: 157 zł, kat. B+E: 160 zł

- opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego: kat. B: 78 zł, kat. B1: 89,50 zł, kat. B+E: -
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na egzamin praktyczny: kat. B: 56 zł, kat. B1: 67,50 zł, kat. B+E: 80 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na cały egzamin: kat. B: 67 zł, kat. B1: 78,50 zł, kat. B+E: -

UWAGA:

- zniżka 50 % za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia a jazda odbywa się pojazdem tej osoby.
- opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.


Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
Prawo jazdy - zmiany w przepisach:
W czerwcu wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących prawa jazdy. Największa nowość polega na tym, że tak zwani młodzi kierowcy, czyli ci co mają prawo jazdy mniej niż 2     >> więcej

Dobry moment na zapisanie się na kurs:
Po wprowadzeniu nowych przepisów 19 stycznia 2013 roku, szkoły nauki jazdy świecą pustkami. Nie dość, że kursanci są zdezorientowani jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, t     >> więcej

Polecamy:
DARIO
banner reklamowy portalu prawa jazdy
Ciekawe linki
Ogłoszenia LublinSerwis ogłoszeniowy w Lublinie
OSK KrakówSerwis internetowy na temat szkół jazdy w Krakowie
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Lublin